top of page

Användarvillkor

 

Tillämpning av användarvillkor

 

Dessa avtalsvillkor gäller mellan MVEK Solutions AB, org.nr. 559243-7445, ("Urinakuten") och den kund som använder sig av Urinakutens tjänst på webbplatsen www.urinakuten.se ("webbplatsen"). Kund träffar avtal med Urinakuten vid användning av tjänst vilket bekräftas av att kund genomför betalning av tjänst på webbplatsen. Endast personer som är 15 år eller äldre, är av biologiskt kvinnligt kön samt uppfyller STRAMAs riktlinjer för förskrivning av antibiotika vid okomplicerad UVI kan nyttja tjänsten, detta säkerställs genom det frågeformulär kunden besvarar och signerar med Bank-ID innan betalning genomförs. Bank-ID krävs för användning av tjänsten. Personer med skyddad identitet kan inte nyttja Urinakuten då tjänsten bygger på e-förskrivning av läkemedelsrecept.

Genom tjänsten på www.urinakuten.se kan kunden få en (1) digital läkarbedömning samt behandling av en okomplicerad urinvägsinfektion som enligt STRAMA uppfyller riktlinjerna för förskrivning av antibiotika.

 

Genom att nyttja tjänsten så förbinder sig kunden att svara sanningsenligt på de frågor som ställs i formuläret. Observera att det finns differentialdiagnoser som kan förväxlas med urinvägsinfektion. Som kund förbinder du dig att följa de råd och rekommendationer som meddelas per e-post vid förskriven antibiotika.

Leveransvillkor

 

Då behandling med antibiotika anses nödvändig skickas recept elektroniskt till apotek inom 30 minuter från det att Urinakuten mottagit betalning. Angiven tidsgaranti gäller mellan 06-22 på vardagar och 08-22 på helger. Bekräftelse på att receptet är utfärdat skickas via den epost kunden anger. Vid angivelse av felaktig epost kan detta åtgärdas genom kontakt till support@urinakuten.se. Vid behov av att ändra den angivna epostadressen kan utfärdandet av recept dröja. Utfärdat recept finns att hämta på alla apotek i Sverige. Kostnad för antibiotika täcks inte av erlagd avgift till Urinakuten utan tillkommer i enlighet med apotekets prissättning.

 

Urinakuten använder tjänsten e-Förskrivning (www.e-forskrivning.se) för förskrivning av recept. Vänligen besök deras hemsida ifall Du önskar mer information kring deras tjänst.

 

Om den angivna leveranstiden inte kan efterhållas skall kunden informeras snarast möjligt och erbjudas leverans på en ny tidpunkt alternativt kunna hävda ångerrätt. Ett hävt köp återbetalas snarast möjligt, men absolut senast 14 dagar från det att ångerrätten nyttjats. Återbetalning sker via samma betalningsalternativ som användes vid köpet. Betalning sker med Swish. Betalning erläggs före leverans av tjänsten som levereras enligt ovan. Swish debiteras omgående i samband med beställning av tjänsten.

 

Personuppgifter

 

Personuppgifter som lämnas till oss i samband med begäran om recept används av Urinakuten för att kunna uppfylla sitt åtagande mot kunden. I detta förstås att förskriva recept till den person som använt tjänsten och därmed angett sitt personnummer. För att förskriva recept kommer personuppgifter förmedlas till tredje part i samband med förskrivningen. Utöver detta kan personnumret användas för att ta kontakt med kund gällande ärenden eller eventuella problem som uppstår i anslutning till användandet av Urinakuten. Avslutningsvis kan personnumret användas för att utföra en kreditupplysning. MVEK Solutions AB kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig i övrigt inte lämna ut dina uppgifter till tredje part. 

 

Vi förbinder oss utöver detta att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt utan åtkomst för utomstående. Vår hemsida använder HTTPS protokoll samt SSL-certifikat för att skydda information. 

Urinakutens dataskyddsombud är Max Friman.

Ansvar

MVEK Solutions AB är registrerade vårdgivare hos Inspektionen för vård och omsorg och innehar tillstånd att bedriva hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.

MVEK Solutions AB strävar efter att webbplatsen www.urinakuten.se ska ha hög tillgänglighet. Målsättningen är att kunden ska kunna besöka webbplatsen och utnyttja tjänsten dygnet runt, året om. Oförutsedda driftsavbrott eller planerade driftsavbrott i form av underhåll kan dock ske. Urinakuten ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten av tjänsten.

MVEK Solutions AB ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från webbplatsen.

MVEK Solutions AB ansvarar inte för fel som beror på kund eller något förhållande som kund ansvarar för. Detta inbegriper att den information som kund ger samt dem frågor kund besvarar görs så sanningsenligt. MVEK Solutions AB ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till på webbplatsen eller epost. MVEK Solutions AB's ansvar är under alla omständigheter begränsat till ett maximalt belopp motsvarande 199 kronor. MVEK Solutions AB svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

System för betalning

 

Urinakuten.se använder Swish betalningar. För mer information om Swish vänligen besök www.swish.nu.

Priser

 

Vid nyttjande av www.urinakuten.se gäller priset angivet på hemsidan på datumet för beställningen. Alla priser är i SEK och inkluderar ev. moms. Sjukvård är momsbefriat varför detta kan saknas på kvittot. Vi erbjudet de betalningssätt som finns angivna på hemsidan. Urinakuten.se förbehåller sig rätten att inte erbjuda alla betalsätt, ändra betalsätt samt att neka köpet om Swish inte godkänner kunden för betalning. Bekräftelse på din betalning inklusive notifikation om utfärdat recept skickas till den av kunden angivna e-postadressen.

Reklamation

 

Vid önskemål om reklamation ta kontakt med oss på reklamation@urinakuten.se

Ångerrätt

 

Vanligen har konsumenter 14 dagars ångerrätt, men detta omfattar inte digitalt innehåll. Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll utöver det undantag som anges under Leveransvillkor.

 

Vid frågor ta kontakt med oss på reklamation@urinakuten.se

Bytesrätt

 

Det finns inte möjlighet att byta förskrivet recept mot ett annat recept.

 

Återbetalning

 

Vid önskan om att häva köpet och villkoren under leveransvillkor är uppfyllda för detta, återförs kunden den betalda köpeskillingen till fullo. Kunden uppmärksammas på att det kan dröja flera bankdagar från det att Urinakuten effektuerar återbetalningen till att den syns på kundens bankkonto. Retur av vara samt återbetalning ska ske utan onödigt dröjsmål. 

Klagomål

 

Klagomål kan framföras till reklamation@urinakuten.se

Tvist

För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Göteborg tingsrätt som första instans.

Force Majeure

MVEK Solutions AB ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför MVEK Solutions AB's kontroll och som MVEK Solutions AB skäligen inte förväntas räkna med och vars följder MVEK Solutions AB inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Kund har under sådana omständigheter rätt till återbetalning av betalt belopp för tjänst.

Tillämpning av cookies

 

Cookies är textfiler som sparas i din webbläsare när du navigerar genom en hemsida. Urinakuten använder cookies för att förbättra din upplevelse av tjänsten. Det går inte att använda Urinakuten utan cookies. Använder du vår tjänst accepterar du användning av cookies. 

 

Cookies från tredje part

Urinakuten använder sig av cookies från en tredje part för att kunna förstå hur du använder vår hemsida. Den information som sparas är till exempel vilka sidor du besöker inom vår tjänst och hur länge du stannar på varje sida. Detta gör vi för att få en bättre förståelse för hur vår tjänst används och därigenom kunna skapa bättre reklamkampanjer så att vi syns på söksidor. Informationen som sparas är avidentifierad och cookien spårar inte användaren före eller efter besöket på urinakuten.se.

Copyright © MVEK Solutions AB 2020
MVEK Solutions AB
559243-7445

support@urinakuten.se

Genom att använda vår hemsida accepterar du villkoren för användningen av cookies. Villkor
bottom of page